Informace o nás

 

Touto www stránkou bych ráda představila sama sebe (Pavlína Jonesová) co cítím. Svojí tvorbou, malovaním vyjadřuji své pocity, myšlenky, čím procházím, jak se vývíjím v umění i jak postupuji svojím životem k uvědomění a posunu mé osobnosti.

V mých obrazech je dán i prostor pro fantazii.

Narodila jsem se v Žamberku,vystudovala jsem střední školu textilní-krajkářka - SOUT, kde jsme měli i hodiny výtvarného umění co mě také oslovilo. Po škole jsem podnikala v šití a paličkovaní,později jsem se odstěhovala do Prahy kde jsem žila 4 roky.

 V roce 1996 jsem odcestovala do USA na Floridu, kde jsem v roce 1999 měla autonehodu. Ta mě zasáhla, uvědomila jsem si hodnotu života. Začala jsem si více všímat věcí kolem sebe, celkově to změnilo můj pohled na svět a začala jsem malovat. V USA mám přibližně 12-15 obrazů.

 V roce 2001 se mi narodil na Floridě syn Patrik. Po porodu jsem měla psychické potíže,cítila jsem velkou bezmocnost, smutek ,zodpovědnost a strach. Navíc jsem opět otěhotněla,situaci jsem nezvládla a vrátila se do České republiky. V roce 2002 se mi narodila dcera Lucie.

Od roku 2002 jsem se začala vracet k malování.S pomocí mé rodiny jsem se dostala zas do pohody a nabrala novou sílu jít dál i s podporou mých 2 dětí,které mám ve své péči. Od roku 2011 mě pomahal také přítel který mě i podporoval (duševně) do roku 2015 kdy náhle nečekaně ,,odešel " .

Od roku 2016 mě podpurují hlavně i přítelé, jak ve vývoji duševní ,tak k lepšímu uvědomění sama sebe k životnímu posunu osobnosti. 

 

  V roce 2011 jsem měla první výstavu v Zábřehu na Moravě,Ústí nad Orlicí a v roce 2012 v Chocni,Ústí nad Orlicí 2012,2013,2014,2015,16 a v Praze na 4.ročníku přehlídky nezavisleho výtvarného umění Samorosti - Překroč svůj stín 2016, Jak se rodí hvězdy 2016 Praha,AtelierArtFest mezinárodní veletrh výtvarného současného umění 2017, Ustí nad Orlicí 2017,2018, 2019...,V Praze na Mezinárodním festivalu současného umění Ateliér ArtFest 2017,2018, na Výstavišti v pražských Holešovicích. V Jeseníkách 2019. Praha 2019 - kavárna Café Charmé,Praha 2020 Galerie u Zlatého kohota,...

 

Také se věnuji paličkování vlastních výrobků,.....naleznete ve fotogalerii- obrazy,paličkované výrobky-fotogalerie 

 

 

 

This web site would like to introduce myself (Pavlina Jonesova), I feel, to express their ideas and the development of his work and his personality. I was born in Žamberk, I graduated from high school, textile-lace makers. After school I was involved in the sewing, later I moved to Prague, where I lived for 4 years.
 In 1997 I traveled to the United States to Florida, where in 1999 I had a car accident.  Injure me, I realized the value of life. I started to notice more things around, overall, it changed my view of the world and I started to paint. USA got about 12 paintings.
 In 2001, he was born in Florida son Patrick. After giving birth I had psychic problems, I felt great helplessness, sadness, responsibility and fear. Moreover, I got pregnant again, I can not handle the situation and returned to the Czech Republic. In 2002,born my daughter Lucie.
Since 2002, I have started to return to painting.With the help of my family I got again into being and took new strength to go on with the support of  2 children that I have in my care. Since 2011, my friend who also helped me (intellectually)  and supported until 2015 when suddenly, unexpectedly,, left ". 
  In 2011 I had the first exhibition in Zagreb in Moravia, Usti nad Orlici and in 2012 in Choceň, Usti nad Orlici 2012,2013,2014,2015 .....Praha 2016,2017,2018,2019,...Jeseníky 2019
His work, painting express their feelings, thoughts going through and I proceed my life. In my paintings is, if given room for imagination
 
 
www.youtube.com/watch?v=XGam6h1TVmA&feature=youtu.be&list=UUK_mVY1pWBBsUCD8QGSK7sA
uvidíte v 6:23 minute vernisáž Ústí nad Orlicí

 

 

Naši uživatelé