Informace o nás

 

Touto www stránkou bych ráda představila sama sebe (Pavlína Jonesová) co cítím. Svojí tvorbou, malovaním vyjadřuji své pocity, myšlenky, čím procházím, jak postupuji svojí životní cestou k uvedomění, přijmutí či posunu mé osobnosti, tím se vyvíjí moje tvorba - umění - ART

V mých obrazech je dán i prostor pro fantazii.

Narodila jsem se v Žamberku,vystudovala jsem střední školu textilní-krajkářka - SOUT, kde jsme měli i hodiny výtvarného umění co mě také oslovilo. Po škole jsem podnikala v šití a paličkovaní,později jsem se odstěhovala do Prahy kde jsem žila 4 roky.

 V roce 1996 jsem odcestovala do USA na Floridu, kde jsem v roce 1999 měla autonehodu. Ta mě i zasáhla, uvědomila jsem si hodnotu života. Začala jsem si více všímat věcí kolem sebe, celkově to změnilo můj pohled na svět a začala jsem malovat. V USA mám přibližně 12-15 obrazů.

 V roce 2001 se mi narodil na Floridě syn Patrik. Po porodu jsem měla psychické potíže,cítila jsem velkou bezmocnost, smutek, uvědomění zodpovědnosti a strach. Navíc jsem opět otěhotněla,situaci jsem nezvládla a vrátila se do České Republiky do rodného města Žamberk. V roce 2002 se mi narodila dcera Lucie.

Od roku 2002 jsem se začala vracet k malování. S pomocí mé rodiny jsem se dostala zas do pohody a nabrala novou sílu jít dál i s podporou mých 2 dětí,které jsou už dospělé. 

Při volném času tvořím a od roku 2011 vystavuji.

V roce 2022 jsem se ze Žamberka odstěhovala do Prahy kde teď žiju. 

 

  V roce 2011 jsem měla první výstavu v Zábřehu na Moravě,Ústí nad Orlicí a v roce 2012 v Chocni,Ústí nad Orlicí 2012,2013,2014,2015,16 a v Praze na 4.ročníku přehlídky nezavisleho výtvarného umění Samorosti - Překroč svůj stín 2016, Jak se rodí hvězdy 2016 Praha,AtelierArtFest mezinárodní veletrh výtvarného současného umění 2017, Ustí nad Orlicí 2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022...,V Praze na Mezinárodním festivalu současného umění Ateliér ArtFest 2017,2018, na Výstavišti v pražských Holešovicích. V Jeseníkách 2019. Praha 2019 - kavárna Café Charmé, Praha 2020, 2021, 2022, 2023 skupinová výstava Galerie u Zlatého kohota, také výstava na téma Žena a Muž 2020, 2021, 2022...

 

V roce 2018  dala do aukce obraz ,,Záře kolem nás" pro nadaci Krtek ( pro děti)

V roce 2019 darovala obraz galerii Snail ,,Svá" pro dobrou věc, ...

Od roku 2020 jsem začala organizovat i výstavy na téma Žena a Muž v Praze v Galerii u Zlatého kohouta, což dělám skupinové výstavy. Dávám tím prostor néjen sobě se projevit svojí tvorbou co cítím či chci sdělit, ale dávám možnost i jiným umělcům se posunout a to mě naplňuje. V roce 2023,24 ze zdravotních důvodu výstavy přerušeny.

V roce 2021 se zůčastnila soutěže čimtačára pro uměleckou školu Praha (amateři - pro distanční vyuku)na téma Bludiště - obraz ,,Zrození k cíli", v roce 2022 - Kouzlo ,,Tajemná vesmírná žena" 

 

Také se věnuji paličkování vlastních výrobků,.....naleznete ve fotogalerii- obrazy,paličkované výrobky-fotogalerie 

 

 

 

 

 

With this website I would like to introduce myself (Pavlína Jonesová) how I feel. With my work, painting I express my feelings, thoughts, what I go through, how I develop in art and how I progress my life to realize and shift my personality.
 
There is also room for imagination in my paintings.
 
I was born in Žamberk, I graduated from the textile high school lace maker - SOUT, where we also had art classes that also appealed to me. After school I did business in sewing and bobbin winding, later I moved to Prague where I lived for 4 years.
 
 In 1996, I traveled to the United States to Florida, where I had a car accident in 1999. It hit me, I realized the value of life. I started to pay more attention to things around me, it changed my view of the world and I started painting. I have about 12-15 paintings in the USA.
 
 In 2001, my son Patrik was born in Florida. After giving birth, I had mental problems, I felt great helplessness, sadness, responsibility and fear. In addition, I got pregnant again, I couldn't handle the situation and returned to the Czech Republic. In 2002 my daughter Lucie was born.
 
From 2002 I started to return to painting. With the help of my family I got back in peace and gained new strength to go on with the support of my 2 children, whom I have in my care. From 2011 I was also helped by a friend who also supported me (mentally) until 2015 when he suddenly unexpectedly "left".
 
Since 2016, I have been supported mainly by friends, both in mental development and in better self-awareness of the personality shift in life.
 
 
 
  In 2011 I had my first exhibition in Zábřeh na Moravě, Ústí nad Orlicí and in 2012 in Choceň, Ústí nad Orlicí 2012,2013,2014,2015,16 and in Prague at the 4th year of the exhibition of independent fine art Samorosti - Exceed Your Shadow 2016, How Stars Are Born 2016 Prague, AtelierArtFest International Fair of Fine Contemporary Art 2017, Ustí nad Orlicí 2017,2018, 2019 ..., In Prague at the International Festival of Contemporary Art Ateliér ArtFest 2017,2018, at the Exhibition Grounds in Prague Holešovice. V Jeseníkách 2019. Prague 2019 - Café Charmé, Prague 2020 Galerie u Zlatého kohota, ...
 
 
 
I also bobbin my own products, ..... you can find in the photo gallery- paintings, bobbin products-photo gallery 
Více o zdrojovém textuPro další informace o překladu je potřeba zdrojový text
Odeslat zpětnou vazbu
With this website I would like to introduce myself (Pavlína Jonesová) how I feel. With my work, painting I express my feelings, thoughts, what I go through, how I develop in art and how I progress my life to realize and shift my personality.
 
There is also room for imagination in my paintings.
 
I was born in Žamberk, I graduated from the textile high school lace maker - SOUT, where we also had art classes that also appealed to me. After school I did business in sewing and bobbin winding, later I moved to Prague where I lived for 4 years.
 
 In 1996, I traveled to the United States to Florida, where I had a car accident in 1999. It hit me, I realized the value of life. I started to pay more attention to things around me, it changed my view of the world and I started painting. I have about 12-15 paintings in the USA.
 
 In 2001, my son Patrik was born in Florida. After giving birth, I had a psychic probem, I felt great helplessness, sadness, responsibility and fear. In addition, I got pregnant again, I couldn't handle the situation and returned to the Czech Republic. In 2002 my daughter Lucie was born.
 
From 2002 I started to return to painting. With the help of my family I got back in peace and gained new strength to go on with the support of my 2 children, whom I have in my care. From 2011 I was also helped by a friend who also supported me (mentally) until 2015 when he suddenly unexpectedly "left".
 
Since 2016, I have been supported mainly by friends, both in mental development and in better self-awareness of the personality shift in life.
 
 
 
  In 2011 I had my first exhibition in Zábřeh na Moravě, Ústí nad Orlicí and in 2012 in Choceň, Ústí nad Orlicí 2012,2013,2014,2015,16 and in Prague at the 4th year of the exhibition of independent fine art Samorosti - Exceed Your Shadow 2016, How Stars Are Born 2016 Prague, AtelierArtFest International Fair of Fine Contemporary Art 2017, Ustí nad Orlicí 2017,2018, 2019 ..., In Prague at the International Festival of Contemporary Art Ateliér ArtFest 2017,2018, at the Exhibition Grounds in Prague Holešovice. V Jeseníkách 2019. Prague 2019 - Café Charmé, Prague 2020 Galerie u Zlatého kohota, ...
 
 
 
I also bobbin my own products, ..... you can find in the photo gallery- paintings, bobbin products-photo gallery
 
 
www.youtube.com/watch?v=XGam6h1TVmA&feature=youtu.be&list=UUK_mVY1pWBBsUCD8QGSK7sA
uvidíte v 6:23 minute vernisáž Ústí nad Orlicí

 

 

Naši uživatelé